Bezienswaardigheden Pompeï

Pompeï heeft twee grote trekpleisters, waarvan er één tot de grootste en beroemdste toeristische attrakties ter werreld behoort. De tweede is het Santuario waaromheen de huidige stad ontstaan is.

Bezienswaardigheden Pompeï

Opgravingen Antieke Pompeï

Fresco - bezienswaardigheden PompeïIn het jaar 79 na Chr. werd het toenmalige Pompeï opgeschrikt door een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius. De hele stad werd bedolven onder een bijna 7 meter dikke laag lava om pas 17 eeuwen later weer opgegraven te worden. Dankzij deze vondsten weet men hoe een Romeinse stad er tweeduizend jaar geleden uitzag, aangezien hele straten en huizenblokken goed bewaard gebleven teruggevonden zijn.

Santuario della Beata Vergine del Rosario

Santuario deel aBeata Vergine - Bezienswaardigheden PompeiMet de bouw van het Santuario della Beata Vergine del Rosario werd in 1876 een begin gemaakt. Het hoort tot de belangrijkste pelgrimsbestemmingen van Italië. Met d ebouw van de klokkentoren werd in 1912 begonnen.

Nationaal Archeologisch Museum Napels

Hoewel het zich niet in Pompei zelf bevindt is het Nationaal Archeologische Museum van Napels eigenlijk een must-see, aangezien een groott deel van de kunstwerken en andere bij d eopgravingen gevonden objekten hier te zien zijn.

Pompeï

Je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk twee verschillende steden zijn die Pompeï heten. Van de beroemdste van de twee zijn enkel nog ruïnes te zien, doordat deze zo’n tweeduizend jaar geleden onder een enorme laag as en lava bedolven is. Deze antieke stad bevindt zich op het grondgebied van de huidige stad, die dezelfde naam heeft maar niet of nauwelijks door toeristen bezocht zou worden ware het niet dat de ruïnes er zich bevinden. Lees verder “Pompeï”

Geschiedenis Pompeï

Wanneer men het over Pompeï heeft bedoelt men vrijwel altijd de ruïnes die bij de opgravingen van de antieke door een vulkaanuitbarsting met lava en as bedolven en geheel verwoeste stad gevonden zijn. Hier kunt U lezen wat eraan vooraf ging en wat erna met de stad gebeurde.

Geschiedenis Pompeï

Geschiedenis Pompei
Pompei zoals het er nu uitziet.

Het antieke Pompeï is rond de 8e eeuw voor Chr. door een volk dat Osci (in het Nederlands, “Osken”) genoemd werd.

Eerst de Grieken en daarna de Etrusken slaagden erin dit volk te overmeesteren en uiteindelijke zouden de Romeinen er in de 1e eeuw voor Chr. een florerende maritieme kolonie met de naam Colonia Veneria van maken.

In het jaar 62 vond een grote aardbeving plaats, waar men zich net van hersteld had, toen een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius de hele stad onder een dikke, bijna 7 meter diepe laag lava en as begroef.

Het duurde 15 eeuwen voordat men toevallig enkele ruïnes ontdekte en hierna nog twee eeuwen voordat men met georganiseerde opgravingen begon (1748).

De streek, die ook in de late oudheid en in de vroege middeleeuwen bewoond was, raakte vrijwel geheel ontvolkt toen het gebied rond de rivier de Sarno in een ongezonde, moerassige ondergrond veranderde.

Tegen het einde van de 19e eeuw ontstond een nieuwe nederzetting rond het in 1873 door Bartolo Longo gestichte Santuarium waar een beeltenis van de Vergine del Rosario bewaard wordt en dat één van de bekendste Italiaanse pelgrimsbestemmingen is geworden.

Hoewel de streek, dankzij de vulkanische grond, erg vruchtbaar is heeft de landbouw steeds meer moet wijken voor de industrie. Dankzij het bovengenoemde Santuario della Vergine del Rosario en uiteraard de opgravingen van de oude stad is men grotendeels afhankelijk van het toerisme als bron van inkomsten.

Opgravingen Pompeï

Het antieke Pompeï is één van de meest tot de verbeelding sprekende steden ter wereld en het onderwerp van talloze films en boeken. De, helaas slecht onderhouden, opgravingen tonen een Romeinse stad zoals deze er in het begin van onze jaartelling uitzag.

Weetjes Pompeï

Adres, openingstijden en toegangsprijs

Openingstijden: Van 1 April tot 31 Oktober van 09.00 tot 19.30 uur. Op zaterdag en zondag gaan de scavi al om 08.30 uur open. Van 1 November tot 31 Maart van 09.00 tot 17.00 uur. Toegangsprijs: 13 Euro (korting: 7,50 Euro). Een combi-ticket voor Pompei, Herculaneum, Oplonti, Stabia en Boscoreale kost 22 Euro (korting 12 Euro)  en is drie dagen geldig. Op de eerste zondag van de maand is de toegang gratis. Gesloten: 1 Januari, 1 Mei, 25 December. Er zijn drie ingangen, te weten “Porta Marina” (via Villa dei Misteri), “Piazza Esedra” (piazza Porta Marina inferiore) en “Piazza Anfiteatro” (piazza Immacolata). Voor de eerste twee ingangen neemt U de treinlijn Circumvesuviana Napoli-Sorrento, voor de laatste de Circumvesuviana Napoli-Poggiomarino. Vanuit Rome neemt U eerst de trein naar Napels, waarna U overstapt op één van de twee Circumvesuviana lijnen.

Geschiedenis

de verloren stad

Fresco in Pompeï
Een Romeinse fresco in de Villa dei Misteri

Pompeï wordt ook wel de verloren stad genoemd, aangezien het eeuwenlang bedolven is geweest onder een 6 meter diepe laag lava en as na een uitbarsting van de vulkaan Vesuvius in het jaar 79 na Chr. Men denkt dat de vulkaanuitbarsting aan ongeveer twee duizend mensen het leven gekost heeft.

Hoewel er al in de 16e eeuw enige ruïnes ontdekt waren, begon men pas in 1748 met systematische opgravingen.

Een aantal gebouwen is intact teruggevonden, met meubelen en huishoudelijke artikelen en alles wat verder in een gemiddeld Romeins huishouden in die tijd gebruikt werd. Dit maakt Pompei tot een belangrijke bron van informatie over het dagelijkse leven in het oude Romeinse rijk.

De bestbewaarde Romeinse ruïnes zijn in het westelijke gedeelte van de stad te vinden. Grote gedeelten van het oostelijke deel van Pompeï, waar zich veel rijkere Romeinen gevestigd hadden, moeten nog opgegraven worden.

De gevonden stad

Het is ironisch genoeg juist aan de laag as en lava te danken dat de stad zo goed bewaard is gebleven. Deze zorgde ervoor dat de schadelijke invloeden van water en lucht beperkt werden.

Pompeï was zo welvarend door de handel (over zee) en door de landbouw. Dankzij het vruchtbare land kon er ettelijke malen per jaar geoogst worden. De welvarendheid van Pompeï had er eerder al voor gezorgd dat de stad na een aardbeving zeer snel opnieuw opgebouwd was.

De straten van Pompeï staan loodrecht op elkaar, wat niet erg Italiaans aandoet. Dit komt dan ook doordat Pompeï vroeger in handen was van de Grieken.

De scavi (opgravingen) bestaan uit o.a. een Romeinse tempel, een aantal winkelstraten met veel barretjes, een bakkerij, een bordeel en natuurlijk een amphitheater. In veel van de huizen zijn nog fresco’s te zien, terwijl het grootste gedeelte van de bewaard gebleven gebruiksvoorwerpen te zien is in het Nationale Archeologische Museum van Napels.

RSS
Follow by Email